👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

فول دامپ هواوی y625-u51

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

فول دامپ هواوی y625-u51

              فول دامپ تست شده ی هواوی y625-u51  جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100% تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1 -rom2 -rom3 -extcsd وهمراه باdetect  هارد موجود میباشد.   Init bus...VCC: 3.3 V, VCCQ: 3.0 VBus: 8 bit (HS SDR 52MHz)Access mode: sector modePower supply: dual-voltage (1.70-1.95V, 2.7-3.6V)Card/BGA: BGA (Discrete embedded) - High density MMCManufacturer ID: 0x15 (Samsung)Product name: K7U00M (0x4b375530304d), rev: 0x08, serial number: 0x5100D41DManufacturing date: Jun 2014CID: 1501004B 37553030 4D085100 D41D6154CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFE1 8E404028EXT_CSD revision: 1.5 (MMC v4.41) Partition info:Boot1: 4096 KiBBoot2: 4096 KiBRPMB: 1024 KiBUser area: 7.28 GiB(7,818,182,656 bytes)Partition configuration: 0x38No boot acknowledge is sent (default)User area is enabled for bootPartitioning support: 0x03Device support partitioning f ...
دریافت فایل
فایل دامپ Hol-U19 فایل دامپ Sm-A510F رام فارسی لنوو Lenovo A2107a-h اندروید 4.0.4 فایل qfilگوشی هواوی y625-u51