👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت جايگاه ارزيابي اثرات در فرايند برنامه ريزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت جايگاه ارزيابي اثرات در فرايند برنامه ريزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 20 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
2
تجزيه و تحليل و جمعبندی اطلاعات
(نقشه سازی)
4
تجزيه و تحليل و جمعبندی اطلاعات
(نقشه سازی)
3
ارزيابی توان طبيعي
اکوسيستمها
7
برنامه ريزی استراتژيک
5
ارزيابی نياز اقتصادی اجتماعي
زونها
8
طرحريزی
9
براورد ظرفيت برد
در هر واحد مديريت
10
ارزيابی اثرات
توسعه
در هر واحد
مديريت
11
مديريت
1
شناسايي منابع:
گرداوری و به
هنگام کردن
اطلاعات و نقشه های
موجود
يا توليد آن
اکولوژيکي
اقتصادی اجتماعي
6
سنتز نقشه های
a,b,c,d
با استفاده از GIS
ايران
در منطقه و کشور
نقشه های a )طبقه بندی توان سرزمين
واحدهای طبيعي (اکوسيستمها)
خط مشي های:
آمايش کشور
طرحريزی کالبدی
مديريت منابع طبيعي
طرحهای جامع کشاورزی
واحدهای همگن مديريت
در بخش
تهيه و تدوين
پروژه برای هر
واحد همگن
مديريت
روشهای مجاز
محيط زيستی
اجرای پروژه
اجرای توسعه
پايدار
طبق برنامه
نقشه های طبقه بندی
b )درامد
c )تراکم فيزيولوژيک
جمعيت
d )تسهيلات و خدمات
واحدهای انساني (زونها)
اجرای کار
کار با چه روشي
چقدر و چگونگي برنامه
کار
چه کاری در کجا
جمعبندی و انطباق توان با نياز
پيدا کردن توان ونياز
پيدا کردن نظم در بي نظمي
تعيين موجودی
جايگاه ارزيابي اثرات در فرايند برنامه ريزی
و مديريت محيط زيست

 

پاورپوینت توانمندسازی کارمندان 1 پاورپوینت تنظیم خانواده پاورپوینت توانمندسازي كارمندان پاورپوینت تغذیه در زنان 60 45 سال سالم