👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت اصول شبيه سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت اصول شبيه سازی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 85 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

اصول شبيه سازی - جلسه اول
تعر ي ف شب ي ه ساز ي
تقل ي د عمل ي اتها ي ي ک فرآ ي ند/س ي ستم واقع ي در طول زمان را شب ي ه ساز ي گو ي ند.
معمولا توسط کامپ ي وتر و از طر ي ق نرم افزار مناسب انجام م ي گ ي رد.
به عنوان روش ي برا ي تجز ي ه و تحل ي ل و پاسخگو يي به سوالات what if است.
به عنوان ابزار ي برا ي ترک ي ب ( synthesis )
ا ي ن فرآ ي ند برا ي س ي ستمها ي پ ي چ ي ده ا ي که از طر ي ق تحل ي ل ي غ ي رقابل حل اند مورد استفاده قرار م ي گ ي رد.
در ا ي ن درس نوع خاص ي از مدلها ي شب ي ه ساز ي بنام ” مدلها ي شب ي ه ساز ي وقا ي ع گسسته “ بحث م ي شود.

 

پاورپوینت اصول ایمنی در آزمایشگاهها پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری پاورپوینت اسکلت بدن پاورپوینت استراتژي رقابتي